Organizirana dva događaja iz programa “Glazba u tunelima” sufinanciranog od strane PK PartneRi