parallax background

Poziv na skupštinu 15.12.2021.

Poziv za financiranje projekata – Kultura, umjetnost i društvene inovacije
11. listopada 2021.
PartneRi odlučili o sufinanciranju 6 novih projekata
21. prosinca 2021.