Na Skupštini Poslovnog kluba PartneRi odlučeno o sufinanciranju 6 projekata u ukupnom iznosu od 100 tisuća kuna

RIJEKA 2020