Poslovni klub PartneRi ponovno sufinancira projekte za bolji život građana