Na Skupštini PK PartneRi odlučeno je o ponovnom sufinanciranju broda Uragan

RIJEKA 2020