Zajednički obilazak izložbe Davida Maljkovića u MMSU Rijeka za članove i prijatelje