Osnovana Udruga Poslovni klub PartneRI

Osnovana Udruga Poslovni klub PartneRI: RIJEKA 2020 i poslovnjaci Primorsko-goranske županije pokreću novu filantropsku platformu za ulaganje u projekte u kulturi
29. svibnja 2018.
Video s osnivačke skupštine 28.05.2018
11. rujna 2018.