Održan komunikacijski susret Marina nautičkog turizma u riječkog gradskoj luci

RIJEKA 2020