Na Skupštini PK PartneRi odlučeno je sufinanciranje broda Uragan

RIJEKA 2020