parallax background

Održana skupština na kojoj je prihvaćeno financiranje 6 projekata